sukrubilgili - MAKALELER-ANILARIM
PEYGAMBERİMİZİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
PEYGAMBERİMİZ (S.A.V)’İN FİZİKİ ÖZELLİKLERİDİR/DIŞ GÖRÜNÜMÜ
Sevgili Dostlarım, Peygamberimizin fiziki özelliklerini merak edenler aşağıdaki hadisleri okumasını tavsiye ediyorum. Bu hadislerde insanlığın önderi Peygamberimizin bazı dış görünüşü hakkında bilgi veriyor. Buyurun birlikte okuyalım:
1565-) İbni Abbas (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: “Rasulullah (s.a.v.) saçını alnının üzerine salıverirdi. Müşrikler alınlarını ikiye ayırır, Ehl-i Kitap ise alınlarından salarlardı. Rasulullah (s.a.v.) kendisine bir şey hakkında bir emir verilmeyen konularda Ehl-i Kitab’la uyumlu olmayı severdi. Sonra Rasulullah (s.a.v.) saçını alnından ayırdı ( bunda bir sakınca görmedi)”
1566-) Bera b. Azib (r.a.): “Hz.Peygamber (s.a.v.) orta boylu ve iki omuzunun arası enli idi. Kulak yumuşaklığına ulaşan saçları vardı. Kendisini, kırmızı bir elbise içerisinde gördüm. Kesinlikle ondan daha güzelini asla görmedim” demiştir.
1567-) Bera b. Azib (r.a.) : “Rasulullah (s.a.v.) simaca insanların en güzeli idi. Vücut yapısı bakımından da onların en güzeli idi. Ne aşırı uzun, ne de kısa idi. “ demiştir.
1568-) Katade, şöyle demiştir: “Enes b. Malik’e:”Rasulullah (s.a.v.)’in saçı nasıl idi?”: “ Ne kıvırcık ne de düz hafif dalgalı ve kulakları iki omuzu arasına kadar uzanan bir saç idi.” dedi”
1569-) Enes (r.a.)’dan. Rasulullah (s.a.v.)’in saçı omuzlarına kadar uzanırdı.
1570-) Enes (r.a.)’a:”Hz. Peygamber (s.a.v.) saçlarını (kına ve benzeriyle) boyadı mı?” diye sorulduğunda:” Hayır, sadece şakaklarında çok az bir beyazlık vardı” demiştir. ( Bu nedenle beyazları gidermek için boyamaya gerek duymazdı.)
1571-) Ebu Cuhayfe (r.a.): “ Hz. Peygamber (s.a.v)’i gördüm, alt çenesinin altında sakalında beyazlıklar da gördüm” demiştir.
1572-) Ebu Cuhayfe (r.a.) : “ Hz. Peygamber (s.a.v)’ görmüştüm. Torunu Hasan b. Ali aleyhima’s-Selam kendisine çok benziyor” dedi. (Ravi şöyle devam eder) Ebu Cuhayfe ( r.a.)’a: “Onu bana tarif etsen” dedim: “Beyaz tenli, siyah saçlarına beyaz karışmış idi. Bize on üç deve verilmesini emretti ama biz onları teslim almadan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ruhu alındı” dedi.
1563-) “Saib b. Yezid (r.a.) anlatır: “ Teyzem beni  Hz. Peygambere (s.a.v.)’e götürdü:” Ey Allah’ın Rasulü kardeşimin oğlunun ayaklarında rahatsızlık vardır” dedi. Bunun üzerine başımı sıvazladı ve bana bereket duasında bulundu abdest aldı ben de abdest suyundan içtim. Sonra arkasında ayağa kalkıp, iki omuzu arasındaki keklik yumurtası gibi peygamberlik mührüne baktım.”
1574-) Enes b. Malik (r.a): “ Hz. Peygamber (s.a.v.), kavmin orta boylusu idi, ne uzun ne de kısaydı. Teni kırmızıya çalan beyazdı, ne siyah ne de tam beyazdı. Ne kıvırcık kısa saçlı ne de düz uzun saçlı idi. Kendisine kırk yaşında iken vahiy indirildi. Kendisine vahiy inerken Mekke’de on yıl, Medine’de de on yıl kaldı. Başında ve sakalında yirmi kadar bile beyaz tel yok iken de ruhu alındı” demiştir.
(Hz. Peygamber (s.a.v.) peygamber olduktan sonra Mekke’de on üç yıl kalmıştı. Bu sürenin ilk yılları gizli davet dönemi olup vahyin bir süre aralandığı yıllardır.  Alimlerin çoğunun görüşüne göre bu süre üç yıl sürmüştür. Enes (r.a.), kendisine vahiy inerken Mekke’de on yıl kaldı, vahyin bir süre aralandıktan sonra tekrar başlayıp açık davetin yapıldığı yılları kasdetmiştim, bu süre ise on yıldır.) 
Rabbim bizleri Peygamberimize ümmet ve şefaatine nail olacak kullarından eylesin. 
El Fatiha
Kaynak: Muhammed Fuad Abdulbaki Tertibi, Muttefekun Aleyh Hadisler, İslam’ın İki Büyük Bilgesi Buhari ve Müslim’in İttifak Ettikleri Hadisler, Yenişafak Kültür Armağanı, s.621-623
Whatsapp'ta Paylaş