sukrubilgili - MAKALELER-ANILARIM
AKRABA VE ANLAMA NE GELİR
AKRABA NE ANLAMA GELİYOR VE AKRABALIK BAĞINI KESENLERİN CEZASI NE?
Akraba, TDK sözlüğünde “ Kan bağı ile bağlı kimseler” diye tarif etmiş. 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde de” Kişiye nesep bakımından yakın olan kimseler.” olarak ifade etmiş.
Ardından da “Sılah-ı Rahim’i” açıklamış: “Akrabalık bağlarını yaşatmayı, akrabaların birbirini ziyaret etmesini ve iyi ilişkiler kurmasını ifade eden ahlâk terimi.” 
Sonra da “Aileyi” tarif etmiş:”Akrabalık ilişkisiyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluk.”
Bir de insanın namahrem kelimesini iyi kavramaları için “usul ve füru “ terimlerini de şöyle açıklamış:
(Türkçe’de nâmahrem), kişinin neslinden geldiği baba, dede, ana, nine... gibi yakınlarına usûl, onun neslini sürdüren oğul, kız ve bunların çocuklarına da fürû denir. “(1)
İşte yukarıdaki tanımlarda bahsedilen, “usul ve fürü” kapsamına giren, kan bağı ile bağlı kimseler bizim akrabamızdır. Akrabalık ilişkilerinin önemini anlatan iki hadis ile bu konuyu noktalayalım: 
1721-) Cübeyr b. Mut’im (r.a.) Hz.Peygamber (s.a.v)’i: “ Akraba ile ilişkiyi kesen cennete giremez.” diye buyururken işitmiştir.
(Cennete giremez ifadesi birkaç yönden açıklanmıştır. Akraba ile ilişkiyi kabul etmeyip tümden inkar eden, İslam’ın esasını inkar ettiğinden küfre girer, dolayısıyla cennete giremez veya akraba ile ilişkiyi kesen en azından günahkar olduğundan dolayı doğrudan cennete giremez yahut da akraba ile ilişkiyi kesen sorgusuz cennete girenler arasında olmaya hak kazanamaz şeklinde açıklanmıştır. Ancak ilişkiyi kesmeyi gerektirecek bazı durumlar bunun dışındadır.)
1722-) Enes b. Malik (r.a.): “Rasulüllah (s.a.v.)’i: “ Kim kendisine rızkının genişlemesini veya uzatılmasını isterse akrabasıyla ilişkiyi sürdürsün.” diye buyururken işittim.” demiştir.(2)
Resimdeki cumbur cemaatte benim akrabalarım dostlarım. Yani usul ve fürur hep bir arada. 
Kaynak: 
(1)https://islamansiklopedisi.org.tr/akraba
(2) Muhammed Fuad Abdulbaki Tertibi, Muttefekun Aleyh Hadisler, İslam’ın İki Büyük Bilgesi Buhari ve Müslim’in İttifak Ettikleri Hadisler, Yanişafak Kültür Armağanı, s.684-685
Whatsapp'ta Paylaş